Режими руху рідини

Число Рейнольдса Re

\(Re=\frac{VD}{\nu }\)

Режими руху рідини

Алгоритм визначення режиму рухуWritten by Kopanytsia Y.
Visit us at:
www.k123.org.ua
On-line hydraulics calculations