Online розрахунки гідравліки. Тестові приклади.

Home

URL info

Open Channel Hydraulics (Hydraulic engineering)

 1. jg01.html Article_Qm - Triangle_Online_Counting ВИЗНАЧЕННЯ КРИТИЧНОЇ ГЛИБИНИ ON-LINE РОЗРАХУНОК
 2. jg_IH_job1.html Article_2023_РОЗРАХУНОК РОЗГАЛУДЖЕНОЇ МЕРЕЖІ
 3. jeh4.html Article_2024_РОЗРАХУНОК КАНАЛІВ ГІДРАВЛІЧНО НАЙВИГІДНІШОГО ПРОФІЛЮ ТРАПЕЦЕІДАЛЬНОЇ ФОРМИ Date: 07-06-2024

Hydraulics

 1. jeh5.html Гідростатика. Тиск на плоский криволінійних трикутник (rel_del) 29-05-2024

 2. jh03.html Гідростатика
 3. jhb1.html Гідродинаміка
 4. jhb1_r001.html Гідродинаміка Bernully_2pipes_Equastions
 5. jhb1_r002.html Гідродинаміка MJ_locale_Equastions
 6. jhb1_r003.html Гідродинаміка TeX_Equastions version
 7. jhb1_r004.html Гідродинаміка TeX_Equastions Test temporary
 8. jhb2.html Гідродинаміка(variant 2)
 9. jh04.html Гідродинаміка. Режими руху рідини. Число Рейнольдса Re
 10. http://upbyte.net/news/mathjax_in_svg_diagram/2015-05-29-516
 11. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/SVG/Element/foreignObject
 12. kb_Loc_v3b.html Гідродинаміка. Гідродинаміка(variant 3b)
 13. kb_Loc_v3br4.html Гідродинаміка. Гідродинаміка(variant 3b)
 14. kb_Loc_v3br6.html Гідродинаміка. Гідродинаміка(variant 3br6 remade picture)
 15. j_e1f.html Гідродинаміка. Гідродинаміка(variant j_e1f.html 15-03-2024)
 16. Theory

 17. МЕТРОЛОГІЯ ТА СТАНДАРТИЗАЦІЯ 2022
 18. ТЕХНІЧНА МЕХАНІКА РІДИНИ І ГАЗУ 2022
 19. indexex.html Experimental pages

 20. Конференція ERE-2022
  "Чотири варіанти розрахунку сили гідростатичного тиску Методом трьох команд К123"

 21. ERE-2022 Доклад (html)
 22. ERE-2022 Доклад Pleyer
 23. ERE-2022 Доклад Video


«Аналіз та моделювання експерименту»

 1. ORG2 "AME"
 2. «Аналіз та моделювання експерименту. Лекція 1,2»
 3. «Аналіз та моделювання експерименту. Лекція 3,4,5»
 4. Робоча програма «Аналіз та моделювання експерименту»

МОДУЛЬ №1. ЗАВДАННЯ №1

 1. Завдання №1 курсу «Аналіз та моделювання експерименту»
 2. Завдання №1 курсу «Аналіз та моделювання експерименту». ПРИКЛАД
 3. Завдання №1 курсу «Аналіз та моделювання експерименту». ФАЙЛ ПРИКЛАДУ (Job3_GB41_Kurbanova_TV.wxmx)
 4. ТЕРМІНОЛОГІЯ. ВИЗНАЧЕННЯ БАЗОВИХ СТАТИСТИК. СЛОВНИК(українська-английська).
 5. ТЕСТИ НА ТЕРМІНОЛОГІЮ ТА РОЗРАХУНКОВІ ФОРМУЛИ.(українська-английська).
 6. Завдання №1 Методичні вказівки

МОДУЛЬ №2. ЗАВДАННЯ №2

Варіант №1.ДИСПЕРСІЙНИЙ АНАЛІЗ

Фільм №1 Лекция 13: Дисперсионный анализ
Фільм №2 Статистика. Урок 5. Дисперсионный анализ

Завдання:

 1. Формули - визначення. Файл MSWord
 2. Приклад розрахунку "Емперичного кореляційного відношення" для самостійно обраних даних.Представити детальний розрахунок та пояснення на прикладі виборки об'ємом п'ять чисел. Формат - файл MSWord, формули MsEquastion
 3. Виборку залежного й незалежного факторів обрати самостійно.
 4. Приклад вихідних даних - Вода (густина-температура, температура-тиск н.п.) http://vtl.vn.ua/tabl Тиск і густина насиченої водяної пари

 5. ТЕРМІНОЛОГІЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ Дисперсійного аналізу . СЛОВНИК(українська-английська).
 6. ТЕСТИ НА ТЕРМІНОЛОГІЮ ТА РОЗРАХУНКОВІ ФОРМУЛИ.(українська-английська).

Варіант №2. КОРЕЛЯЦІОНО_РЕГРЕСІЙНИЙ АНАЛІЗ

Література. Дрейпер Н. Смит Г. Прикладной регрессионный анализ. Книга 1

Представити розгорнуту відповідь на запитання:

 1. Що означає Метод Найменьших Квадратів (МНК)?
 2. Y=f(x) - Регресія Y на X, або Х на Y?
 3. Яку обрати ступінь апроксимуючого поліному? Чим обмежена максимальна ступінь поліному? Що таке "тренд"?
 4. Висока ступінь апроксимуючого поліному дає вищу точність апроксимації?

Завдання:

 1. Формули - визначення. Файл MSWord
 2. Приклад розрахунку кореляційно-регресійного аналізу для самостійно обраних даних. Формат - файл MSExcel. Представити варіанти різних поліноміальних залежностей. Обгрунтувати необхідну ступінь поліному.
 3. Виборку залежного й незалежного факторів обрати самостійно.
 4. Приклад вихідних даних - Вода (густина-температура, температура-тиск н.п.) http://vtl.vn.ua/tabl Тиск і густина насиченої водяної пари

 5. ТЕРМІНОЛОГІЯ. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ кореляційно-регресійного аналізу . СЛОВНИК(українська-английська).
 6. ТЕСТИ НА ТЕРМІНОЛОГІЮ ТА РОЗРАХУНКОВІ ФОРМУЛИ.(українська-английська).


Written by Kopanytsia Y.
Visit us at:
www.k123.org.ua
Online calculations of hydraulics 2024