АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ


Розрахунково-графічна робота № 1

Методика

 • Завдання №1
  1. Як впливають грубі помилки на Базові Статистики?
  2. Як впливають грубі помилки на вигляд Гістограми?
  3. Як впливають систематичні помилки на Базові Статистики?
  4. Як впливають систематичні помилки на вигляд Гістограми?
  5. Самостійно провести обчислювальний експеримент. На основі розрахунків визначити який порядок величини грубої похибки впливає на результати статистичного аналізу (на Базові Статистики та Гістограму)?
  6. Випадкова величина має Нормальний закон розподілу. Яким критеріям відповідає Гістограма?
  7. Як оцінити відповідність Нормальному закону розподілу певної виборки випадкової величини на основі аналізу
  8. Базових статистик (величин оцінки середнього, моди, медіани тощо).
  9. Побудувати Гістограму, визначити Базові Статистики:
    а) для виборки за даними індивідуального завдання; б) для скорегованих даних вихідної виборки; в) провести аналіз отриманих результатів й обгрунтувати необхідність корекції величин окремих вимірів щодо відповідность заданому закону розподілу.
  10. Привести рекомендації щодо попереднього аналізу вихідних даних виборки на наявність грубої похібки. Як
  11. виявити систематичну похибку? Як вплив систематичної похібки врахувати під час статистичного аналізу.
  12. Що таке довірча ймовірність? В яких одиницях вона вимірюється?
  13. Що означає ступінь свободи - "k" та як вона пов'язана із загальною кількістю вимірів "n"?
  14. Розрахунки зробити в MS Excel, MAXIMA, Statistica, R, Statgraphics (обрату пару програм за вибором).
  15. Скласти тестові запитання до кожного вищєозначеного переліку запитань (запитання й три короткі відповіді).
  16. Словник термінів із визначеннями (українсько-англійський).
  17. Скласти тестові запитання словника (термінім українською й три варіанта перекладу англійською) або (термінім англійською й три варіанта перекладу українською).

  Оцінка

  1. Виконання роботи у повному обсязі із розрахунками (MS Excel) - 80 бал.
  2. Виконання роботи у повному обсязі із розрахунками (Statistica/MAXIMA, MS Excel) - 89+ бал.
  3. Додаткові бали - власна виборка даних.


  Design by Kopanytsia Yuriy
  © Y.D. Kopanytsia, Метод трьох команд K123 - 2022