АНАЛІЗ ТА МОДЕЛЮВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ


Розрахунково-графічна робота № 1

Завдання

 1. Визначити максимальне значення, мінімальне значення, діапазон вибірки.
 2. Визначити грубу помилку й виключити відповідні значення із розрахунків.
 3. Розрахувати абсолютну й відносну похибки вимірювання.
 4. Розрахувати середнє,стандартне відхилення, моду, медіану ...
 5. Із ймовірністю Р=0,95 визначити інтервал.
 6. Побудувати гістограму.
 7. Розбити вибірку на дві половини й порівняти точність виміру для кожної частини. Визначити довірчі межи для першої половини вибірки за розподілом Ст’юдента.

 8. Виправити данні виборки й провести повторні розрахунки


 9. Виправити вихідні данні вибірки, яка повинна мати Нормальний закон розподілу.
 10. Визначити Базові статистики, побудувати Гістограму для виправленого набору даних.
 11. Провести порівняльний аналіз Базових статистик, Гістограми двох виборок и представити аналітичний Звіт.

Приклад коду програми для побудування Гістограми


Маємо три команди:

 1. load ...$ - завантажуємо бібліотеку;
 2. p:[1,2,3...]; - вводимо наші данні;
 3. histogram ...$ - виводимо графік в окремому вікні.

Код програми

load ("descriptive")$
p:[913.809599612895, 195.184617797788 , 482.390524851619 , 355.440057159286 , 252.238876685380 , 415.562722721482 , 612.573889253824 , 841.812655335921 , 505.589444643811 , 678.461995018514 , 36.393315899922 , 625.297518341807 , 993.731457869481 , 41.589246154450 , 632.625389366601 , 593.152181516976 , 654.657766114507 , 470.710674033664 , 51.923553664518 , 2.327880375314 , 315.607696285911 , 860.229526244811 , 42.065476540857 , 848.669942849393 , 232.977560744436 , 691.114194622159 , 611.555808193656 , 871.141807772655 , 151.744513967412 , 636.167689501466 , 658.532815977176 , 590.621978600353 , 468.446995661718 , 770.847364589109 , 704.552743083740 , 515.772651155304 , 748.603529766676 , 320.051495646933 , 452.706289503140 , 128.212007947998 , 672.610701317176 , 16.369229849299 , 782.480016247550 , 263.366503906158 , 162.835299370387 , 923.580636753458 , 82.324452959251 , 121.483465493213 , 903.144559254483 , 647.080187498739 , 851.334835076406 , 544.299773886374 , 43.072371576313 , 664.077913867694 , 910.449141500167 , 964.560030330705 , 99.114379638628 , 198.372211824154 , 286.807618396517 , 801.876281558936 , 823.581458346424 , 163.851981253729 , 543.221956212087 , 282.045077397080 , 284.316912558798 , 598.551711360379 , 403.866336074384 , 51.051272034111 , 719.240330976492 , 672.711617954491 , 984.476891247987 , 708.164457590273 , 110.667051586940 , 456.262820744485 , 806.190423263193 , 565.883970245137 , 324.075886340374 , 751.981021007397 , 365.020385784789 , 634.631608284800 , 870.681144389640 , 575.693922833089 , 86.586556686489 , 543.578672145469 , 673.891942208923 , 541.862760390298 , 944.641835403661 , 139.283899048892 , 246.761684842916 , 113.494460889474 , 638.090206007283 , 914.823583555335 , 206.606417462876 , 589.777735869628 , 502.260145197561 , 579.757814317903 , 544.030731986674 , 364.027470961226 , 606.539737608022 , 581.931435701986 , 10.679399664214 , 337.546152386227 , 529.854117598570 , 994.614151509414 , 665.253797196136 , 135.059930784168 , 539.887679072649 , 232.784895018668 , 148.506821836946 , 402.012584830847 , 141.217661420440 , 917.407115765932 , 521.877507187813 , 668.826020562516 , 66.326286676423 , 294.349504296278 , 840.675867407257 , 305.710788855281 , 831.241682220009 , 932.159845999022 , 36.987406399511 , 775.277101419523 , 563.714985498643 , 800.333762083496 , 611.743752768729 , 312.665814108569 , 171.978077350473 , 664.558791906972 , 563.892612333685 , 849.448967045284 , 758.225852407289 , 751.744185111613 , 748.869115683578 , 574.794067194860 , 829.798837222084 , 448.578010624459 , 673.592442791185 , 766.248302177991 , 152.662801609234 , 455.795426325605 , 990.010121375194 , 779.343244605189 , 361.782408668885 , 253.431809663337 , 35.709764297520 , 877.582622496309 , 769.672622600703 , 107.669947928365 , 541.994270236769 , 389.882316544079];
histogram ( p, nclasses = 8, title = "pi digits", xlabel = "digits", ylabel = "Absolute frequency", fill_color = grey, fill_density = 0.6)$

Варіанти індивідуального завдання

Варіант № 1

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 2

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 3

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 4

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 5

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 6

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 7

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 8

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 9

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 10

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 11

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 12

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 13

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 14

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 15

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 16

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 17

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 18

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 19

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 20

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 21

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Варіант № 22

Задача "Оцінка точності виміру. Гістограма".

Інформаційні ресурси

 1. http://library.knuba.edu.ua/ Бібліотека КНУБА /
 2. http://org2.knuba.edu.ua/ Сайт організаційно-методичного забезпечення навчального процесу КНУБА/ Факультет інженерних систем і екології / Водопостачання та водовідведення / Метрологія і стандартизація

Design by Kopanytsia Yuriy
© Y.D. Kopanytsia, Метод трьох команд K123 - 2022